Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 1

Wstęp

 

Regulamin został stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). 

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, zapewniając możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

 

§ 2

Używane pojęcia

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedający – Firma „HanMart Bout De Beul” z siedzibą w Brusach.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresami URL: www.numizmatyki.pl.

Kupujący / Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka, dokonująca Zamówienia lub zarejestrowana na stronie Sklepu.

Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie – zestaw Towarów wybranych przez Kupującego z asortymentu Sklepu i potwierdzonych przez Kupującego zgodnie z Regulaminem.

Towar / Produkt - produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

Numizmatyki - towary używane (monety).

Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nieuwzględniająca Kosztów dostarczenia Towaru.

Koszty wysyłki/Koszty dostawy – koszty ponoszone przez Klienta w celu wysłania Zamówienia przez Sklep na wskazany przez niego adres.

Przelew bankowy – płatność realizowana przez Klienta w banku lub na poczcie w tradycyjny sposób.

Szybki przelew internetowy - płatność realizowana przez Klienta poprzez system płatności on-line (Przelew24).

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu (Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

§ 3

Podmiot odpowiedzialny, dane kontaktowe, adres do zwrotów

 

1. Podmiot odpowiedzialny:

HanMart Bout De Beul

2. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.numizmatyki.pl jest:

„HanMart Bout De Beul” z siedzibą w Brusach, Pl. Jana Pawła II lok. 1, 89-632 Brusy, posługujący się numerami:           

NIP: 5911694599 oraz REGON: 221882397.

3. Adres do korespondencji i zwrotów:

HanMart Bout De Beul

Pl. Jana Pawła II 1

89-632 Brusy

Tel. kom: 0-606-420-343 , Tel. stacjonarny: 0-52-398-28-03

e-mail: kontakt@numizmatyki.pl

4. Dane konta bankowego Sprzedawcy:

Bank PEKAO S.A.

08 1240 5820 1111 0010 5147 4217

Konto dla przelewów zagranicznych:

PL17 1240 5820 1978 0010 5147 7944

Poland / Polska, SWIFT: PKOP PL PW

§ 4

Oferta, dostępność, ceny towarów, koszty wysyłki

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż internetową towarów i usług, w szczególności akcesoriów kolekcjonerskich oraz monet w Polsce.

2. Każdy oferowany produkt opatrzony jest opisem oraz zdjęciem.

3. Oferowane Towary Sklep zobowiązuje się dostarczyć bez wad i uszkodzeń. Jeżeli wady lub uszkodzenia zostały ujęte w opisie produktu lub uwidocznione na zdjęciu (np.: wady monet), Sklep dostarcza je w stanie niepogorszonym od prezentowanego w ofercie.

4. Opis monet dokonywany jest w oparciu o naszą najlepszą wiedzę i możliwości techniczne, jednak informacja zawarta w opisie nie może być traktowana jako ekspertyza. Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane opisy umożliwiały jak najlepszą identyfikację oraz ocenę stanu prezentowanych Towarów, w tym ich ewentualnych defektów (np: ubytki, złamania, rysy itp).

5. Produkty prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast określają one zaproszenie do składania ofert przez Kupujących. Klient wypełniając Zamówienie na stronie internetowej Sklepu bądź w inny ustalony przez strony sposób składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

6. Ceny sprzedaży wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Klient może również sam zmienić walutę, w której będzie chciał dokonać płatności.

7. Koszty transportu widoczne są w zakładce "Koszty wysyłki" na stronie Sklepu, oraz wyszczególnione i na bieżąco aktualizowane w formularzu zamówienia.

8. Sklep może dowolnie kształtować ceny sprzedaży, organizować promocje i wyprzedaże i nie ma to wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie nowych warunków zakupu czy innych ofert specjalnych.

 

§ 5

Składanie zamówienia

 

1. Składanie zamówienia może odbywać się 4 sposobami:

a) zakup bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu jako Gość, Klient zalogowany lub tworząc nowe konto Klienta,

b) e-mailem,

c) telefonicznie,

d) listownie.

2. W każdej z powyżej wskazanych form składania zamówienia Kupujący proszony jest o wskazanie wybranych towarów oraz podanie danych adresowych umożliwiających poprawne dostarczenie przesyłki tj.:

a) imię i nazwisko,

b) pełen adres (ulica, nr domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto),

c) numer telefonu kontaktowego,

d) adres e-mail.

3. Dodając towar do koszyka zakupowego Kupujący może KONTYNUOWAĆ ZAKUPY lub PRZEJŚĆ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4. Klient wybierając opcję REALIZACJA ZAMÓWIENIA zostaje przekierowany na stronę gdzie musi wybrać:

a) czy chce dokonać zakupu jako Klient zalogowany czy chce założyć nowe konto w naszym sklepie internetowym czy chce kupować jako Gość;

b) sposób dostawy (kurier, paczkomat) przy czym docelowo ustawiona jest najtańsza forma przesyłki;

c) metodę płatności czyli przelew bankowy lub Szybki Przelew Internetowy (Przelewy 24);

d) potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE – i gdy coś w tym oknie nie zostanie wypełnione przez Kupującego lub zostanie wypełnione w sposób błędny to pojawi się komunikat na czerwono ze wskazaniem co jeszcze trzeba uzupełnić lub poprawić;

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w dwojaki sposób, gdyż zależy to od sposobu wyboru metody płatności:

a) wybierając Przelew 24 poprzez kliknięcie KUPUJĘ I PŁACĘ zostajemy przekierowani na stronę gdzie wybieramy swój bank lub płacimy kartą kredytową i wówczas umowa zostaje zawarta, a na wskazanego przez Klienta e-maila zostaje wysłane potwierdzenie jego zamówienia;

b) wybierając przelew bankowy pojawia się INFORMACJA O PŁATNOŚCI pokazująca cenę za zakupy i wybraną walutę i gdy wszystko się zgadza to klikamy PRZETWÓRZ i wówczas umowa zostaje zawarta, a na wskazanego e-maila zostaje wysłane nasze potwierdzenie zamówienia lub klikamy COFNIJ gdy coś chcemy zmienić np. metodę płatności;

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta e-mailowo lub telefonicznie najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od momentu wysłania Potwierdzenia Rejestracji Zamówienia, a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone przez Sklep w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

7. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia sklep informuje o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie najpóźniej w terminie 2 dni roboczych i w zależności od decyzji Klienta realizuje Zamówienie częściowo lub anuluje Zamówienie. W każdym z powyższych przypadków, jeżeli Klient dokonał wpłaty za Towar, Sklep zwróci różnicę lub całą kwotę w ciągu 14 dni gotówką lub na konto wskazane przez Kupującego lub nadpłata zostanie dopisana do konta klienta i kwota ta zostanie odliczona przy następnym zamówieniu.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia.

10. Sprzedający realizuje zamówienia w dni robocze. Termin wysyłki Towarów do Klienta jest nie dłuższy niż 2 dni robocze od momentu zaksięgowania płatności na koncie lub od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia pobraniowego lub odbioru własnego w punkcie sprzedaży. Sprzedający nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu.

11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego.

12. Koszty wysyłki zależą od wyboru środka transportu przez Klienta i aktualizowane są na bieżąco w trakcie procesu składania zamówienia w sklepie. Koszt wysyłki wyszczególniony jest w tabeli Zamówienia.

§ 6

Płatność za Zamówienie

 

1. Płatność za Zamówienie można zrealizować w formie:

a) Przelewu tradycyjnego,

b) Przelewu elektronicznego,

c) Gotówką przy odbiorze przesyłki.

2. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący zobowiązany jest podać pełną nazwę firmy oraz jej numer NIP.

3. Faktury VAT lub faktury VAT marża wystawiane są do każdego zamówienia i stanowią dowód zakupu.

4. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane, a informacja o tym jest wysyłana na adres e-mail wskazany przez Klienta.

 

§ 7

Dostawa, czas realizacji zamówienia

 

1. Kupujący udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w jego imieniu z In Post lub inną uzgodnioną pisemnie firmą, w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru.

2. W trosce o dobry stan dostarczanych przesyłek listy i paczki zawierają dodatkowe zabezpieczenia w postaci jednej lub kilku form ochrony: koperty bąbelkowej, zawijki tekturowej, pudełek tekturowych, tekturek wzmacniających, torebek strunowych chroniących przed zamoczeniem, oklejenia trwałym plastrem.

3. Przekazanie do wysyłki następuje zwykle w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zaksięgowania pieniędzy na koncie bankowym lub od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego zamówienia pobraniowego.

4. Szacunkowy czas transportu wybraną formą dostawy widoczny jest w momencie wyboru formy transportu przez Klienta przy składaniu zamówienia.

5. Przesyłki wysyłane są wyłącznie jako „przesyłki rejestrowane” do paczkomatu, przesyłki kurierskie lub kurierska przesyłka pobraniowa.

6. Opłaty za przesyłkę obliczane są w zależności od formy dostawy wskazanej przez Klienta w formularzu zamówienia. Koszty Wysyłki zawierają koszty opakowań w standardzie opisanym powyżej.

 

§ 8

Reklamacje i zwroty

 

1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad lub obniżenia ceny towaru. Przy spełnieniu przesłanek określonych w Kodeksie Cywilnym Klient może również odstąpić od umowy sprzedaży. W przypadku wymiany lub odstąpienia od umowy Klient powinien odesłać towar na adres:

HanMart Bout De Beul

Pl. Jana Pawła II/1

89-632 Brusy

2. O chęci dokonania reklamacji trzeba jak najszybciej poinformować załogę sklepu www.numizmatyki.pl - telefonicznie lub e-mailem w terminie do 14 dni liczone od dnia otrzymania przesyłki. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Sklep niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.

 

§ 9

Prawo Odstąpienia od Umowy

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z dowolnej formy pisemnej (np e-mail na adres: kontakt@numizmatyki.pl) zawierającej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwrotu Towaru od Klienta.

4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

5. W każdym z powyższych przypadków przed odesłaniem towaru Kupujący proszony jest o kontakt ze Sprzedającym drogą elektroniczną na adres: kontakt@numizmatyki.pl lub telefoniczną celem ustalenia szczegółów zwrotu.

 

§ 10

Polityka Prywatności

 

1. Administratorem danych osobowych jest „HanMart Bout De Beul” z siedzibą w Brusach, a baza danych została zgłoszona do UODO.

2. Dane uzyskane w wyniku procesu rejestracji lub składania zamówienia wykorzystywane są przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji zamówień Klienta lub w przypadku otrzymania stosownej zgody Klienta (newsletter), do przesyłania materiałów informacyjnych i reklamowych.

3. Zebrane dane osobowe nie zostaną przekazane żadnym podmiotom nieuprawnionym.

4. Dane Klienta przekazywane są do firm przewozowych wyłącznie w celu transportu zamówionych produktów.

5. Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu.

6. Korzystanie z niektórych opcji serwisu takich jak np.: historia zakupów, możliwa jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna, jednorazowa i nie wymaga złożenia zamówienia. Login i hasło podane podczas rejestrowania mają charakter poufny i powinny być utrzymane przez Klienta w tajemnicy. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem loginu i hasła osobom trzecim.

7. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie proszeni są o aktualizację swoich danych każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za skutki braku aktualizacji danych ponosi Kupujący.

8. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, otrzymują wiadomości z aktualnymi wydarzeniami w Sklepie. Z usługi newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie korzystając z formularza na stronie internetowej lub wysyłając maila z informacją o rezygnacji.

9. Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących jego osoby oraz możliwość ich aktualizacji lub usunięcia po zrealizowaniu zamówienia.

10. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, na podany adres e-mail wysyłane jest Potwierdzenie Rejestracji Zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o statusie tego zamówienia.

11. W czasie wizyty na stronie internetowej sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. Dotyczą one identyfikacji sesji czyli przekazują informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku czy produktach ostatnio oglądanych, ustawieniach sortowania i widoku produktów oraz ustawień obsługi witryny. Dzięki plikom cookies możliwe jest gromadzenie statystyk dotyczących ruchu na stronach oraz pozycjonowaniu witryny przez przeglądarki internetowe.

12. Wszystkie informacje uzyskane za pomocą plików cookie wykorzystywane są wyłącznie do poprawy jakości obsługi Klienta. Używane są także jako kanały komunikacji z Klientem w przypadku zgłaszania przez niego zapytania oraz do realizacji zamówień.

13. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie używanej przez siebie przeglądarki internetowej. W takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

14. Korzystając ze Sklepu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w sposób i w celach określonych w niniejszym regulaminie.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy (dla Kupującego).

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, jeżeli brak dostarczenia był następstwem blokowania serwerów pocztowych przez administratorów, oraz usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta.

3. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa handlowego, kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, oraz przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 10.05.2022 r.

5. W przypadku sporów Konsument ma dostęp do pozasądowych sposobów dochodzenia swoich roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Szczegółowe zasady opisane są na stronie UOKiK - dostęp do stosownych procedur znajduje się w poniższych linkach:

http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

6. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

Produkt został dodany do listy życzeń
Produkt został dodany do porównania

Strona korzysta z plików Cookie. Klikając "Akceptuję" lub poza okienko zgadzasz się na ich wykorzystywanie.