Serie euro

2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Irlandia) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Irlandia) 2
Dostępny
23,70 zł
Okolicznościowa moneta o nominale 2 euro. Jej tematem jest 50 rocznica podpisania traktatów rzymskich. Z tej okazji kraje członkowskie Unii europejskiej posługujące się walutą euro, wyemitowały wspólne monety. Na wersji irlandzkiej tematyczna inskrypcja: "CONRADH NA RÓIMHE 50 BLIAIN, AN EORAIP, ÉIRE" ("50 ROCZNICA PODPISANIA TRAKTATÓW RZYMSKICH").
2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Austria) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Austria) 2
Dostępny
22,50 zł
26 marca 2007 roku w Austrii wyemitowano monetę mającą na celu upamiętnienie podpisania Traktatu Rzymskiego. Wydarzenie to miało miejsce 50 lat wcześniej. Na awersie znajduje się grafika przedstawiająca dokumenty oraz opisy. Nazwa angielska: 50th Anniversary of the Treaty of Rome
2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Belgia) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Belgia) 2
Ostatnie sztuki w magazynie
15,00 zł
W 1957 roku ustanowiono Traktat Rzymski, który jest składową dwóch dokumentów: pierwszy ustanowił Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. W 50 rocznicę tego wydarzenia wyemitowano monety o nominale 2 euro. Na ich awersie widnieje symboliczna księga na tyle fantazyjnej kompozycji. Nad nią napis: "EUROPA".  U góry...
2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Finlandia) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Finlandia) 2
Ostatnie sztuki w magazynie
23,70 zł
Traktat Rzymski został podpisany 25 marca 1957 roku w Rzymie i wszedł w życie 1 stycznia 1958 roku. Były to tak naprawdę 2 deklaracje, jedna ustanawiała Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA lub Euratom). Z okazji tego wydarzenia w krajach strefy euro wyemitowano okolicznościowe monety 2 euro. Na ich...
2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Francja) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Francja) 2
Dostępny
18,75 zł
Traktat rzymski to 2 umowy: jedna ustanawiająca Europejską Wspólnotę Gospodarczą, druga Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. W 50-lecie podpisania dokumentów wiele krajów strefy euro wyemitowało takie same monety okolicznościowe. W tym i Francja. Różnią się tylko oznaczeniami emitenta. Ich motywem jest księga symbolizująca dokumenty.
2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Grecja) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Grecja) 2
Dostępny
27,50 zł
W 2007 roku w części krajów, w których funkcjonuje strefa euro wyemitowane zostały okolicznościowe monety euro, których tematem był Traktat Rzymski. Wydane zostały w 50 rocznicę jego podpisania. Na awersie widnieje księga wraz z ozdobnym motywem w jej tle. Dodatkowo tematyczne napisy i nazwa emitenta po grecku oraz rok emisji.
2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Luksemburg) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Luksemburg) 2
Dostępny
16,25 zł
Traktat Rzymski to wydarzenie, podczas którego podpisano 2 traktaty bardzo ważne dla Europy: ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. W 50 rocznicę państwa strefy euro wyemitowały wspólnie okolicznościowe monety 2 euro. Projektant Helmut Andexlinger na awersie przedstawił otwartą księgę symbolizującą...
2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Holandia) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Holandia) 2
Ostatnie sztuki w magazynie
15,00 zł
W 1957 roku w Rzymie podpisano 2 bardzo istotne dokumenty. Pierwszy dał podstawy do znanej nam dzisiaj Unii Europejskiej, drugi regulował wiele istotnych spraw związanych z atomem w Europie. Czasem mianem Traktatu Rzymskiego określa się tylko pierwszy wspomniany akt, jednak nie warto zapominać o drugim. W 50 rocznicę podpisania traktatów wiele krajów...
2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Portugalia) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Portugalia) 2
Dostępny
18,75 zł
Wydarzenia nazwane ogólnym pojęciem Traktat Rzymski dotyczą podpisania 2 z ważniejszych europejskich dokumentów. Jeden ustanawiał Europejską Wspólnotę Gospodarczą, drugi Atomową. Identyczna moneta została wydana przez wiele państw strefy euro. Na awersie widnieje symboliczne przedstawienie Traktatu. U góry widnieje napis „TRATADO DE ROMA 50 ANOS”...
2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Niemcy) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Niemcy) 2
Dostępny
20,00 zł
Moneta okolicznościowa o nominale 2 euro. Wydana w 50 rocznicę podpisania traktatu rzymskiego. Na awersie projektu Helmuta Andexlingera widnieje symboliczne przedstawienie dokumentu pod postacią książki. Nad nią napis EUROPA, a naokoło stylizowana kompozycja. U góry napis "RÖMISCHEN VERTRÄGE 50 JAHRE" ("TRAKTAT RZYMSKI 50 LAT"), na dole rok 2007,...
2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Austria) 2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Austria) 2
Dostępny
17,50 zł
Moneta z 2015 roku wybita w Mennicy Austriackiej w Wiedniu. Projektantami są Luc Luycx i Georges Stamatopoulos. Upamiętnia 30-lecie uznania flagi Europy przez jej wspólnotę. Jej pomysłodawcą jest Arsène Heitz, a dopracowaniem zajął się Paul M.G.Lévy.  Nazwa angielska: 30th Anniversary of the Flag of Europe
2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Belgia) 2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Belgia) 2
Dostępny
22,50 zł
Flaga Europy jest symbolem używanym przez jej Radę i Unię Europejską. Wykorzystują ją również organizacje i drużyny działające wspólnie, ale z różnych krajów tego kontynentu. W 2015 roku obchodzono 30-lecie powstania tej flagi. Z tej okazji uwieczniono ją na belgijskiej monecie 2 euro. Z prawej u góry półkolisty napis oznaczający emitenta w 3 językach...
2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Cypr) 2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Cypr) 2
Dostępny
20,00 zł
W 2015 roku 19 państw członkowskich Unii Europejskiej wydało monetę w tej samej tematyce - 30-lecia przyjęcia flagi wspólnoty i Europy. Głosem mieszkańców Europy zwyciężył projekt stworzony przez Georgiosa Stamatopoulosa. Motywem są ludzi dzierżący flagę europejską. Z prawej oznaczenia emisyjne.
2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Estonia) 2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Estonia) 2
Dostępny
25,00 zł
W 30-lecie ustanowienia flagi dla Unii Europejskiej, wiele krajów wyemitowało monety okolicznościowe euro nawiązujące do tego wydarzenia. Zrobiła to minimum Estonia, która należy do unii walutowej euro. Projekt każdej monety był taki sam, różnił się tylko danymi związanymi z emisją. W przypadku Estonii jest to jej nazwa "EESTI".
2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej... 2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej... 2
Ostatnie sztuki w magazynie
17,50 zł
Moneta okolicznościowa w tematyce flagi europejskiej emitowana była w wielu krajach wspólnoty. Rewers jest standardowy dla wszystkich tego typu monet, natomiast awers zaprojektował Georges Stamatopoulos. Widać na nim trzymaną przez ludzi flagę. W każdym kraju różni się tylko oznaczeniami emitenta. W przypadku tej monety jest to dodany fiński (SUOMI) i...
2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Francja) 2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Francja) 2
Dostępny
17,50 zł
Flaga Europejska jest jednym z najważniejszych symboli Zjednoczonej Europy. Mogą wykorzystywać ją wszystkie kraje przynależące. W 2015 roku wszystkie państwa będące w strefie euro wyemitowały okolicznościowe monety o nominale 2 euro. Awers jest identyczny i różni się tylko symbolami emitenta. W tym przypadku jest to Republika Francuska, stąd napis po...
2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Grecja) 2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Grecja) 2
Dostępny
17,50 zł
Flaga europejska jest jednym z najważniejszych i najczęściej widocznych symboli Unii Europejskiej. Na jej cześć kraje strefy euro wyemitowały w 2015 roku wspólne monety okolicznościowe. Widnieje na nich flaga, naokoło której są ludzkie postacie. Przy otoku oznaczenia emitenta i rok emisji.
2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Irlandia) 2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Irlandia) 2
Dostępny
23,75 zł
Flaga Unii Europejskiej jest jednocześnie oficjalną flagą Europy. Jest ważnym symbolem i jednym z najczęściej spotykanych odnośnie wspólnoty. W 30-lecie jej powstania kraje unii monetarnej euro wyemitowały okolicznościowe monety z motywem flagi. Ponadto na każdej z monet oznaczenia danego państwa emitującego i rok emisji. W irlandzkiej edycji ÉIRE i 2015.
2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Włochy) 2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Włochy) 2
Dostępny
17,50 zł
Flaga europejska jest jednocześnie flagą całej Europy. Jest również jej najbardziej znanym symbolem. W 30-lecie jej ustanowienia kraje będące w unii monetarnej euro wyemitowały wspólnie okolicznościową monetę. Na jej awersie widać ludzi, trzymających flagę. Autorem jest Georges Stamatopoulos. Dodatkowo okolicznościowe napisy, rok emisji i oznaczenie...
2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Łotwa) 2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Łotwa) 2
Dostępny
17,50 zł
Flaga najbardziej kojarzona z Unią Europejska obchodziła w 2015 roku 30-lecie jej uznania przez Wspólnotę. Jest to dla niej ważny symbol, dlatego kraje strefy euro w tym Łotwa, wyemitowały wspólnie okolicznościową monetę o nominale 2 euro. Na awersie projektu Greka Georgesa Stamatopoulosa widać znane dobrze gwiazdki i naokoło ludzi.
2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Litwa) 2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Litwa) 2
Dostępny
17,50 zł
Flaga europejska to niezmiernie ważny symbol dla wspólnoty europejskiej i całego kontynentu. Używany wspólnie przez wszystkie państwa Europy przypomina o łączącej je jedności i solidarności. Dlatego w 30-lecie jego uznania wszystkie państwa strefy euro wyemitowały wspólnie okolicznościowe monety, których tematem jest właśnie flaga Unii Europejskiej i...
2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej... 2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej... 2
Dostępny
17,50 zł
W 2015 roku kraje unii walutowej euro wyemitowały okolicznościowe monety nie tylko ze wspólnym rewersem, ale i stroną narodową. Wersja luksemburska wyróżnia się jednak tym, że widać na niej wizerunek aktualnego Wielkiego Księcia Henryka. Taka forma została dopuszczona, ponieważ wizerunek aktualnych władców Luksemburga zawsze widoczny jest na każdej z...
2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Malta) 2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Malta) 2
Dostępny
30,00 zł
Moneta okolicznościowa wydana wspólnie przez wszystkie kraje strefy euro. W centralnej części widać flagę europejską, wokół której znajduje się 12 postaci stojących w okręgu. W górnej części nazwa emitenta Malta, z prawej strony lata 1985-2015.
2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Holandia) 2 euro 2015 30-lecie istnienia flagi europejskiej (Holandia) 2
Ostatnie sztuki w magazynie
15,00 zł
Holenderska wersja wspólnej monety wyemitowanej we wszystkich krajach strefy euro z okazji 30-lecia ustanowienia flagi europejskiej. Autor awersu Georges Stamatopoulos umieścił w jego centralnej części flagę Europy, a naokoło niej postacie ludzkie. W górnej części znajduje się nazwa emitenta "NETHERLANDS" ("HOLANDIA"), z prawej lata 1985-2015
Pokazuje 1-24 of 66 produkt(ów)
Produkt został dodany do listy życzeń
Produkt został dodany do porównania

Strona korzysta z plików Cookie. Klikając "Akceptuję" lub poza okienko zgadzasz się na ich wykorzystywanie.