Zwierzęta Świata

Dzięki różnorodności warunków przyrodniczych na świecie w różnych miejscach można spotkać wyjątkowe zwierzęta. Wiele z nich jest niezwykłych ze względu na swoje możliwości adaptacyjne, rzadkość lub urodę. Są niezbędnym elementem naszego ekosystemu, którego zachwianie grozi również gatunkowi ludzkiemu, który również należy do królestwa zwierząt.

12 lipca 1993 roku wyemitowana została w Polsce pierwsza moneta z serii „Zwierzęta świata”. Jej tematem były „Jaskółki”. Pozostałe monety z serii bite były po denominacji złotego, dlatego tylko „Jaskółki” można spotkać w takich nominałach jak 20 000 złotych (miedzionikiel) i 300 000 złotych (srebro). Dotychczas pojawiły się:

2015

Pszczoła miodna (łac. Apis mellifera)

20 zł


2014

Konik polski (łac. Equus caballus gmelini)

2 zł

20 zł


2013

Żubr (łac. Bison bonasus)

2 zł

20 zł


2011

Borsuk (łac. Meles meles)

2 zł

20 zł


2010
 

Podkowiec mały (łac. Rhinolophus hipposideros)

2 zł

20 zł


2009

Jaszczurka zielona (łac. Lacerta viridis)

2 zł

20 zł


2008

Sokół wędrowny (łac. Falco peregrinus)

2 zł

20 zł

2007

Foka szara (łac. Halichoerus grypus)

2 zł

20 zł


2006
 

Świstak (łac. Marmota marmota)

2 zł

20 zł


2005 

Puchacz (łac. Bubo bubo)

2 zł

20 zł


2004
 

Morświn (łac. Phocoena phocoena)

2 zł

20 zł


2003

Węgorz europejski (łac. Anguilla anguilla)

2 zł

20 zł


2002

Żółw błotny (łac. Emys orbicularis)

2 zł

20 zł


2001

Paź Królowej (łac. Papilio machano)

2 zł

20 zł

2000 

Dudek (łac. Upupa epops)

2 zł

20 zł


1999 

Wilk (łac. Canis lupus)

2 zł

20 zł


1998
 

Ropucha paskówka (łac. Bufo calamita)

2 zł

20 zł


1997

Jelonek rogacz (łac. Lucanus cereus)

2 zł

20 zł


1996

Jeż (łac. Erinaceus europaeus)

2 zł

20 zł


1995

Sum (Silurus glans)

2 zł

20 zł


Przed denominacją


1993

Jaskółki (łac. Hirundinidae)

20 000 zł

300 000 zł

20 Złotych 2009 Zwierzęta świata - jaszczurka zielona 20 Złotych 2009 Zwierzęta świata - jaszczurka zielona 2
Dostępny
Awers: Na górze półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Na środku wizerunek orła, pod jego lewa łapą znak mennicy. Niżej rok emisji: 2009 pod nim wartość nominalna: ZŁ 20 ZŁ Po bokach łap orła wizerunki flagi państwowej Rzeczpospolitej Polskiej. Rewers: Na górze półkolem napis: JASZCZURKA ZIELONA – Lacerta viridis. Na górze i na dole na tle stylizowanych...
2 zł 2014 - Zwierzęta Świata – konik polski 2 zł 2014 - Zwierzęta Świata – konik polski 2
Dostępny
Okolicznościowe 2 zł

2 zł 2014 - Zwierzęta Świata – konik polski

PL1_2014y896
9,50 zł
Motywem rewersu jest biegnący koń. Nad nim ku prawej przy otoku jego nazwa polska i łacińska "Equus caballus gmelini - KONIK POLSKI". Na awersie symbole emitenta Rzeczpospolitej Polski i nazwa państwa w górnej części. Pod nią godło orzeł biały, a pod nim rok emisji monety. U dołu nominał zapisany jako "zł 2 zł".
2 zł 2013 - Zwierzęta świata – żubr 2 zł 2013 - Zwierzęta świata – żubr 2
Dostępny
Okolicznościowe 2 zł

2 zł 2013 - Zwierzęta świata – żubr

PL1_2013y878
9,50 zł
Na rewersie widnieją 2 żubry zwrócone do siebie głowami. Pod nimi polska i łacińska nazwa zwierzęcia "ŻUBR - bison bonasus". Na awersie centralnie orzeł biały, pod pazurami ma stylizowany znak mennicy MW. Pod nim rok emisji 2013, a u dołu nominał "zł 2 zł". W otoku półkoliście na górze nazwa państwa emitującego "RZECZPOSPOLITA POLSKA".
2 zł 2011 - Zwierzęta świata – borsuk (Meles meles) 2 zł 2011 - Zwierzęta świata – borsuk (Meles meles) 2
Dostępny
Okolicznościowe 2 zł

2 zł 2011 - Zwierzęta świata – borsuk (Meles meles)

PL1_2011y762
6,50 zł
Na rewersie borsuk oraz jego polska i łacińska nazwa "BORSUK - Meles meles". Na awersie orzeł biały, nazwa państwa RZECZPOSPOLITA POLSKA, znak mennicy MW pod łapą ptaka, rok emisji 2011 i zapis nominału monety w formie "zł 2 zł".
2 zł 2009 - Zwierzęta Świata: Jaszczurka zielona (łac.... 2 zł 2009 - Zwierzęta Świata: Jaszczurka zielona (łac.... 2
Dostępny
Na rewersie widnieje grafika przedstawiająca dwie jaszczurki na kamieniu wśród roślinności. Z lewej polska nazwa "JASZCZURKA ZIELONA", z prawej łacińska "Lacerta viridis". Na awersie u dołu oznaczenie nominału "zł 2 zł". Powyżej rok emisji 2009 umieszczony pomiędzy flagami Polski. Centralnie godło Polski orzeł biały z oznaczeniem mennicy MW pod łapą. Na...
2 zł 2008 - Zwierzęta świata: Sokół wędrowny (łac. Falco... 2 zł 2008 - Zwierzęta świata: Sokół wędrowny (łac. Falco... 2
Obecnie brak na stanie
Sokół wędrowny to ptak objęty w Polsce ścisłą ochroną. Na monecie z nim związanej widnieje ukazany siedząc na gałęzi. Od lewej nazwa polska i łacińska: "Sokół wędrowny - Falco peregrinus". Awers zawiera godło RP, nazwę emitenta, nominał 2 zł, znak mennicy MW oraz rok emisji.
2 zł 2007 - Zwierzęta świata: Foka szara (łac.... 2 zł 2007 - Zwierzęta świata: Foka szara (łac.... 2
Obecnie brak na stanie
9,00 zł
Foka szara to jeden z 3 rodzajów tego zwierzęcia występującego w Bałtyku. Na rewersie poświęconej jej monety widnieje jej wizerunek wystający z morza wraz z cieniem. W części górnej półkolista nazwa po polsku i łacinie: "FOKA SZARA - Halichoerus grypus". Na awersie w górnej części nazwa państwa emitującego "RZECZPOSPOLITA POLSKA", Centralnie jego godło...
2 zł 2006 - Zwierzęta świata: Świstak (łac. Marmota marmota) 2 zł 2006 - Zwierzęta świata: Świstak (łac. Marmota marmota) 2
Obecnie brak na stanie
7,50 zł
Na rewersie sylwetka świstaka wśród gór. Nad nim półkoliście zapisana jego polska i łacińska nazwa "ŚWISTAK - Marmota marmota". Na awersie orzeł biały ze znakiem mennicy MW i rokiem emisji monety 2006 pomiędzy flagami Polski. W dolnej części nominał "zł 2 zł", a w górnej oznaczenie emitenta RZECZPOSPOLITA POLSKA.
2 zł 2005 - Zwierzęta świata: Puchacz (łac. Bubo bubo) 2 zł 2005 - Zwierzęta świata: Puchacz (łac. Bubo bubo) 2
Obecnie brak na stanie
6,50 zł
Na rewersie sowa wśród roślinności i z młodymi. Nad nią jej nazwa polska i łacińska "PUCHACZ - Bubo bubo". Na awersie po bokach flagi Polski, a między nimi orzeł biały, oznaczenie mennicy MW oraz rok emisji monety 2005. Na dole nominał "zł 2 zł" i u góry nazwa emitenta RZECZPOSPOLITA POLSKA.
2 zł 2004 -  Zwierzęta świata: Morświn (łac. Phocoena... 2 zł 2004 -  Zwierzęta świata: Morświn (łac. Phocoena... 2
Obecnie brak na stanie
13,50 zł
Na rewersie dwa morświny z ich polską i łacińską nazwa w górnej części "MORŚWIN - Phocoena phocoena". Na awersie orzeł biały, a pod nim znak mennicy MW. Niżej rok emisji 2004 i nominał "zł 2 zł". Po bokach flagi Polski. W górnej części napis RZECZPOSPOLITA POLSKA.
2 zł 2002 - Zwierzęta świata: Żółw błotny - Emys orbicularis 2 zł 2002 - Zwierzęta świata: Żółw błotny - Emys orbicularis 2
Obecnie brak na stanie
20,50 zł
Żółw błotny jest jedynym rodzajem tego zwierzęcia, które występuje naturalnie w Polsce. Stąd też jego przedstawienie na monecie okolicznościowej z 2002 roku w serii "Zwierzęta świata". Na rewersie widać zwierzę w wodzie, a nad nim jego nazwę polską i łacińską "ŻÓŁW BŁOTNY - Emys orbicularis". Na awersie rok emisji 2002 pomiędzy flagami Polski. Niżej...
2 zł 2001 - Zwierzęta świata: Paź Królowej (łac. Papilio... 2 zł 2001 - Zwierzęta świata: Paź Królowej (łac. Papilio... 2
Obecnie brak na stanie
29,50 zł
Paź królowej to kolejny okaz uwieczniony na monetach polskich w serii "Zwierzęta świata". Na rewersie widnieje grafika motyla w locie wraz z jego polską i łacińską nazwą. Na awersie orzeł biały pomiędzy flagami Polski. Pod nim znak mennicy MW i rok emisji 2001. Na dole nominał "zł 2 zł", u góry nazwa emitenta RZECZPOSPOLITA POLSKA.
2 zł 2000 - Zwierzęta świata - Dudek (łac. Upupa epops) 2 zł 2000 - Zwierzęta świata - Dudek (łac. Upupa epops) 2
Obecnie brak na stanie
60,50 zł
Dudek to ptak występujący na terenie Polski. Ma średnią wielkość, a jego cechą charakterystyczną jest rozkładany wachlarz z piór na głowie. Został ukazany na rewersie monety 2-złotowej w serii "Zwierzęta świata". Na awersie godło Polski orzeł biały, który pod łapą ma znak mennicy MW. Pod nim rok emisji 2000 pomiędzy flagami Polski. U dołu nominał "zł 2...
2 zł 1999 - Zwierzęta świata: Wilk (łac. Canis lupus) 2 zł 1999 - Zwierzęta świata: Wilk (łac. Canis lupus) 2
Obecnie brak na stanie
120,00 zł
Wilk jest pięknym, ale i jednocześnie groźnym zwierzęciem. Z powodu szkodliwych działań ludzkich zagrożony jest wyginięciem. Aby zwrócić uwagę na ten problem oraz przedstawić sylwetkę tego wspaniałego ssaka w 1999 roku wyemitowano monetę, na której rewersie znajdują się dwa wilki. Jest to kolejna moneta z serii "Zwierzęta świata". Na awersie ma orła...
2 zł 1998 - Zwierzęta świata: Ropucha paskówka 2 zł 1998 - Zwierzęta świata: Ropucha paskówka 2
Obecnie brak na stanie
Okolicznościowe 2 zł

2 zł 1998 - Zwierzęta świata: Ropucha paskówka

PL1_1998y340
124,00 zł
Ropucha paskówka jest jednym z rzadkich okazów płazów na terenie naszego kraju. Z tego powodu postanowiono, aby była kolejnym ze zwierząt umieszczonych na monecie z serii: "Zwierzęta świata". Na rewersie nad nią widnieje jej nazwa po polsku i łacinie. Na awersie orzeł biały, pod nim znak mennicy, rok emisji 1998 oraz nominał "zł 2 zł". Po prawej i lewej...
2 zł 1997 - Zwierzęta świata: Jelonek rogacz (łac.... 2 zł 1997 - Zwierzęta świata: Jelonek rogacz (łac.... 2
Obecnie brak na stanie
242,00 zł
Moneta z serii zwierzęta świata. Na rewersie umieszczono jelonka rogacza wraz z podpisami tematycznymi. Na awersie centralnie orzeł biały, pod pazurami ma znak mennicy, pod nim rok emisji monety 1997, a z prawej i lewej flagi Polski. W górnej części nazwa państwa RZECZPOSPOLITA POLSKA, na dole oznaczenie nominału "zł 2 zł".
2 zł 1996 - Zwierzęta świata: Jeż (łac. Erinaceus europaeus) 2 zł 1996 - Zwierzęta świata: Jeż (łac. Erinaceus europaeus) 2
Obecnie brak na stanie
303,00 zł
W 1996 roku postanowiono kontynuować serię zwierząt na monetach polskich. Wybór padł na jeża, którego uwieczniono na rewersie. Nad nim widnieje napis "JEŻ-ERINACEUS EUROPAEUS". Na awersie znajduje się symbolika emitenta czyli Rzeczypospolitej Polskiej, jej godło, oznaczenie nominału w zapisie "zł 2 zł", rok emisji 1996, znak mennicy. Z lewej i prawej...
2 zł 1995 - Zwierzęta świata: Sum (łac- Silurus glanis) 2 zł 1995 - Zwierzęta świata: Sum (łac- Silurus glanis) 2
Obecnie brak na stanie
245,00 zł
2-złotówka ta otwiera serię "Zwierzęta świata" po denominacji złotego. Na rewersie przedstawiono suma pospolitego wraz z nazwą po polsku i łacinie. Na awersie znajduje się oznaczenie emitenta nazwa RZECZPOSPOLITA POLSKA. Niżej godło z oznaczeniem mennicy pod pazurami. Pod nim rok emisji 1995 pomiędzy flagami RP. U dołu nominał "zł 2 zł".
Pokazuje 1-20 of 20 produkt(ów)
Produkt został dodany do listy życzeń
Produkt został dodany do porównania

Strona korzysta z plików Cookie. Klikając "Akceptuję" lub poza okienko zgadzasz się na ich wykorzystywanie.