2 Euro San Marino

2 euro 2004 Bartolomeo Borghesi 2 euro 2004 Bartolomeo Borghesi 2
Obecnie brak na stanie
2 Euro San Marino

2 euro 2004 Bartolomeo Borghesi

SM2_2004km467
585,00 zł
Bartolomeo Borghesi był włoskim hrabią i badaczem, który interesował się przede wszystkim numizmatyką. Jego wizerunek umieściło San Marino na monecie okolicznościowej w 2004 roku. Po lewej stronie popiersia imię i nazwisko naukowca oraz oznaczenie mennicy Włoch "R", z prawej nazwa państwa emitującego SAN MARINO. Awers zaprojektował Ettore Lorenzo Frapiccini.
2 euro 2005 Światowy Rok Fizyki 2005 2 euro 2005 Światowy Rok Fizyki 2005 2
Obecnie brak na stanie
2 Euro San Marino

2 euro 2005 Światowy Rok Fizyki 2005

SM2_2005km469
475,00 zł
Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła rok 2005 Rokiem Fizyki. San Marino poświęciło temu tematowi okolicznościową monetę euro. Na awersie w górnej części nazwa państwa emitującego SAN MARINO, w dolnej „ANNO MONDIALE DELLA FISICA” („ŚWIATOWY ROK FIZYKI”). W centralnej części wizerunek Galileusza pod napisem „Studium planet” i rok emisji 2005.
2 euro 2006 500 rocznica śmierci Krzysztofa Kolumba 2 euro 2006 500 rocznica śmierci Krzysztofa Kolumba 2
Obecnie brak na stanie
405,00 zł
Krzysztof Kolumb urodził się w 1451 roku w Genui, a zmarł 20 maja 1506 roku w Valladolid. Był podróżnikiem, który zasłynął głównie z odkrycia Ameryki, chociaż miał na swoim koncie wiele innych, ważnych osiągnięć. Jego postać została uwieczniona na okolicznościowych monetach euro w 500 rocznicę jego śmierci. Nad nią nazwa państwa emitującego SAN MARINO, u...
2 euro 2007 200 rocznica urodzin Giuseppe Garibaldiego 2 euro 2007 200 rocznica urodzin Giuseppe Garibaldiego 2
Obecnie brak na stanie
210,00 zł
Giuseppe Garibaldi był włoskim wojskowym i politykiem, który miał duży wpływ w zjednoczeniu Włoch. San Marino zadedykowało mu monetę okolicznościową w 200 lat po jego narodzinach. Na jej awersie widać postać Giuseppe, z lewej nazwę państwa emitującego SAN MARINO, oznaczenie mennicy Włoch "R", z prawej rok emisji 2007.
2 euro 2008 Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2 euro 2008 Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2
Obecnie brak na stanie
295,00 zł
Jako tematykę roku 2008 Unia Europejska wybrała dialog między różnymi kulturami. San Marino wydało z tej okazji okolicznościową monetę. Na jej awersie grawer Ettore Lorenzo Frapiccini ukazał w centralnej części 5 sylwetek ludzkich obejmujących się ramionami. Nad nimi dane emisji SAN MARINO oraz rok 2008. Poniżej półkoliście biegnie napis „ANNO EUROPEO DEL...
2 euro 2009 Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2 euro 2009 Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2
Obecnie brak na stanie
145,00 zł
Europejski Rok Kreatywności i Innowacji to tematyka roku 2009 wybrana przez Unię Europejską. Miała na celu zwiększenie świadomości na ten temat. Motywem przewodnim awersu są przedmioty kojarzące się z nauką: cyrkiel, probówka, książka i kolba laboratoryjna. U góry napisy „CREATIVITÀ INNOVAZIONE” („KREATYWNOŚĆ, INNOWACJA”), z prawej rok wydania 2009 i...
2 euro 2010 500 rocznica śmierci Sandra Botticellego 2 euro 2010 500 rocznica śmierci Sandra Botticellego 2
Obecnie brak na stanie
185,00 zł
Sandro Botticelli to włoski malarz, który był aktywny w epoce odrodzenia. Pół wieku po jego śmierci San Marino wyemitowało okolicznościowe monety 2 euro związane z tą postacią. Z lewej strony na awersie nazwa państwa emitującego San Marino, "R" oznaczające mennicę włoską, u góry rok emisji 2010, na dole monogram grawera Roberto Mauri.
2 euro 2011 500 rocznica urodzin Giorgia Vasariego 2 euro 2011 500 rocznica urodzin Giorgia Vasariego 2
Obecnie brak na stanie
2 Euro San Marino

2 euro 2011 500 rocznica urodzin Giorgia Vasariego

SM2_2011km500
136,00 zł
Giorgio Vasari był włoskim dziejopisarzem, artystą i inżynierem. Do jego najbardziej uznanych dzieł należy "Żywot najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów". San Marino wydało okolicznościową monetę z okazji 500 rocznicy jego urodzin, która przypadała na rok 2011. Motyw w centralnej części awersu pochodzi z biblijnej Księgi Judyty. Kobieta ścina...
2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (San Marino) 2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (San Marino) 2
Obecnie brak na stanie
134,00 zł
Moneta wydana przez wszystkie kraje strefy euro w 10-lecie rozpoczęcia używania banknotów i monet euro. Awers zaprojektował Helmut Andexlinger. Umieścił on w centralnej części planetę ziemia połączoną z nominałem euro. Na nich widoczni są ludzie oraz budynki. Na górze nazwa kraju emitującego SAN MARINO, na dole lata 2002-2012.
2 euro 2013 500 rocznica śmierci Pinturicchiego 2 euro 2013 500 rocznica śmierci Pinturicchiego 2
Obecnie brak na stanie
2 Euro San Marino

2 euro 2013 500 rocznica śmierci Pinturicchiego

EU2_2013#726
130,00 zł
Pinturicchio, który tak naprawdę nazywał się Bernardino di Betto, był włoskim malarzem szkoły umbryjskiej. Tworzył na dworach papieskich i pracował dla wielu głów kościoła katolickiego. Na monecie poświęconej półwieczu jego śmierci autorka awersu Claudia Momoni umieściła fresk jego autorstwa „Rozmowa Jezusa z uczonymi w piśmie”. W części górnej napis...
2 euro 2014 90 rocznica śmierci Giacoma Pucciniego 2 euro 2014 90 rocznica śmierci Giacoma Pucciniego 2
Obecnie brak na stanie
120,00 zł
Giacomo Puccini był włoskim kompozytorem. Do jego najbardziej znanych dzieł należą opery "Cyganeria" oraz "Tosca". San Marino zadedykowało mu okolicznościową monetę euro wyemitowaną w 90 rocznicę śmierci artysty. W części centralnej znajduje się wizerunek wirtuoza, z lewej strony napis „G. PUCCINI” i znak mennicy włoskiej "R". Z prawej nazwa kraju...
2 euro 2014 500 rocznica śmierci Donata Bramantego 2 euro 2014 500 rocznica śmierci Donata Bramantego 2
Obecnie brak na stanie
120,00 zł
Donato Bramante był urodzonym we Włoszech malarzem i architektem. Na okolicznościowej monecie związanej z jego 500 rocznicą śmierci, przedstawiono w lewej części fragment zaprojektowanej przez niego kaplicy z 150 roku, w prawej jego wizerunek. Wokół otoku od lewej półkoliście biegną napisy: „BRAMANTE LAZZARI DELLE PENNE DI SAN MARINO”. Z prawej rok 1514,...
2 euro 2015 750 rocznica urodzin Dantego Alighieri 2 euro 2015 750 rocznica urodzin Dantego Alighieri 2
Obecnie brak na stanie
122,00 zł
Dante był włoskim pisarzem znanym przede wszystkim ze swojego dzieła "Boska Komedia". W 750 rocznicę jego śmierci San Marino wyemitowało okolicznościowe monety związane z tym tematem. Na awersie grawerka Annalisa Masini przedstawiła portret Dantego po lewej stronie wzorowany na fresku Botticelliego. Po środku napis DANTE, z prawej oznaczenie mennicy...
2 euro 2015 25 rocznica zjednoczenia Niemiec 2 euro 2015 25 rocznica zjednoczenia Niemiec 2
Obecnie brak na stanie
2 Euro San Marino

2 euro 2015 25 rocznica zjednoczenia Niemiec

EU2_2015#719
128,00 zł
Zjednoczenie Niemiec, które nastąpiło w 1990 roku było ważne nie tylko dla tego kraju, ale i całego świata. W 25 rocznicę tego wydarzenia San Marino wydało okolicznościowe monety o nominale 2 euro. Na awersie w ich centralnej części widnieje zduplikowana Brama Brandenburska nachodząca na siebie spodem. Od lewej strony półkoliście biegną napisy „25o...
2 euro 2016 550 rocznica śmierci Donatella 2 euro 2016 550 rocznica śmierci Donatella 2
Obecnie brak na stanie
2 Euro San Marino

2 euro 2016 550 rocznica śmierci Donatella

EU2_2016#717
130,00 zł
Donatello był włoskim rzeźbiarzem tworzącym w okresie renesansu. Jedno z jego najbardziej rozpoznawalnych dzieł to "Dawid" - posąg z brązu przedstawiający nagą, biblijną postać w kapeluszu po walce z Goliatem. To właśnie ten motyw wykorzystano na awersie poświęconej Donatellowi monety. Oprócz tego na awersie w górnej części widnieje oznaczenie mennicy...
2 euro 2016 400 rocznica śmierci Williama Szekspira 2 euro 2016 400 rocznica śmierci Williama Szekspira 2
Obecnie brak na stanie
125,00 zł
William Szekspir był angielskim pisarzem uznawanym za jednego z najważniejszych artystów literackich. W 400 rocznicę śmierci została zadedykowana mu okolicznościowa moneta euro z San Marino. W centralnej części awersu widnieje wizerunek artysty. Półkoliście napisy z góry od lewej: William Shakespeare, z góry po prawej lata 1616-2016, na dole po prawej San...
2 euro 2017 Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki na... 2 euro 2017 Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki na... 2
Obecnie brak na stanie
Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki na rzecz Rozwoju został wybrany tematem na rok 2017 przez Organizację Narodów Zjednoczonych. San Marino wyemitowało z tej okazji okolicznościową monetę euro. U góry na awersie widoczny jest napis „TURISMO SOSTENIBILE” („ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA”), a u dołu – „SAN MARINO” i oznaczenie roku „2017”. Na środku...
2 euro 2017 750-lecie urodzin Giotta di Bondone 2 euro 2017 750-lecie urodzin Giotta di Bondone 2
Obecnie brak na stanie
2 Euro San Marino

2 euro 2017 750-lecie urodzin Giotta di Bondone

EU2_2017#711
124,00 zł
Giotto di Bondone był włoskim malarzem i architektem. W 750 rocznicę jego urodzin San Marino wyemitowało okolicznościowe monety wraz z jednym z jego dzieł na awersie. Luciana De Simoni umieściła na nim od lewej strony lata 1267-2017, napis GIOTTO, następne fragment dzwonnicy zaprojektowanej przez artystę we Florencji, nazwę emitenta SAN MARINO, a w części...
2 euro 2018 500 rocznica urodzin Tintoretta 2 euro 2018 500 rocznica urodzin Tintoretta 2
Obecnie brak na stanie
2 Euro San Marino

2 euro 2018 500 rocznica urodzin Tintoretta

EU2_2018#701
148,00 zł
Luciana de Simoni zaprojektowała awers monety dotyczącej 500 rocznicy śmierci Tinoretta. Był on malarzem i rysownikiem z czasów manieryzmu. Na monecie Luciana umieściła fragment obrazu artysty "Nawiedzenie". W lewym górnym rogu nazwę państwa emitującego SAN MARINO, w prawym dolnym rogu lata 1518-2018 oraz nazwisko TINORETTI. Po lewej inicjały grawerki...
2 euro 2018 420 rocznica urodzin Giovanniego Lorenzo Bernini 2 euro 2018 420 rocznica urodzin Giovanniego Lorenzo Bernini 2
Obecnie brak na stanie
134,00 zł
Giovanni Lorenzo Bernini był włoskim artystą zajmującym się rzeźbą i malarstwem. W 420 rocznicę urodzin w San Marino została wyemitowana okolicznościowa moneta euro na jego cześć. W centralnej części awersu projektu Annalisy Masini znajduje się popiersie Constanzy Bonarelli wyrzeźbione przez Giovanniego. Z lewej strony półkoliście napis SAN MARINO i lata...
2 euro 2019 500 rocznica śmierci Leonarda da Vinci 2 euro 2019 500 rocznica śmierci Leonarda da Vinci 2
Obecnie brak na stanie
236,00 zł
Leonardo da Vinci był wybitnym artystą oraz naukowcem i inżynierem. W 500 rocznicę jego śmierci San Marino wydało w dowód uznania okolicznościowe monety euro na jego cześć. Autorką awersu jest Uliana Pernazza. Umieściła na nim anioła z obrazu malarza "Chrzest Chrystusa". Od górnego lewego rogu półkoliście biegnie napis SAN MARINO * 1519 LEONARDO DA VINCI...
2 euro 2019 550 rocznica śmierci Filippo Lippi 2 euro 2019 550 rocznica śmierci Filippo Lippi 2
Obecnie brak na stanie
2 Euro San Marino

2 euro 2019 550 rocznica śmierci Filippo Lippi

EU2_2019#698
180,00 zł
Filippo Lippi był malarzem pochodzącym z Włoch i tworzącym w czasach renesansu. Został uhonorowany związaną z nim okolicznościową monetą euro wyemitowaną przez San Marino w 550 rocznicę jego śmierci. Awers zaprojektowała Maria Angela Cassol i umieściła na nim postać Madonny z dzieciątkiem z obrazu autorstwa Filippo. Nad postaciami w górnej części widnieje...
2 euro 2020 500 rocznica śmierci Raffaello Sanzio 2 euro 2020 500 rocznica śmierci Raffaello Sanzio 2
Obecnie brak na stanie
242,00 zł
Raffaello Sanzio to jeden z najsłynniejszych przedstawicieli sztuki renesansowej. Upodobał sobie przedstawianie Madonny w swoich dziełach i to właśnie ta postać z jego fresku „Madonna di Casa Santi” została ukazana na awersie poświęconej mu monety okolicznościowej. Kobieta znajduje się w centralnej części, w lewym górnym rogu nazwa emitenta SAN MARINO,...
2 euro 2020 250 rocznica śmierci Giambattista Tiepolo 2 euro 2020 250 rocznica śmierci Giambattista Tiepolo 2
Obecnie brak na stanie
238,00 zł
Giovanni Battista Tiepolo/Giambattista Tiepolo był włoskim malarzem tworzącym w okresie rokoka. Zmarł 27 marca 1770 roku. San Marino zadedykowało mu okolicznościową monetę euro w 250 lat po jego śmierci. Na awersie z lewej strony widać anioła, którego wizerunek został zaczerpnięty z jednego z fresków artysty. Na samej górze nazwisko Tiepolo, pod nim...
Pokazuje 1-24 of 26 produkt(ów)
Produkt został dodany do listy życzeń
Produkt został dodany do porównania

Strona korzysta z plików Cookie. Klikając "Akceptuję" lub poza okienko zgadzasz się na ich wykorzystywanie.