10-lecie banknotów i monet euro

Euro w formie gotówki zostało wprowadzone do obiegu w 2002 roku. Wcześniej przez 3 lata w strefie euro działały już operacje bezgotówkowe. Monety występują w wariantach 1, 2, 5, 10, 20 i 50 eurocentów oraz 1 i 2 euro. Jedno euro to 100 eurocentów. Na awersach zwanych stronami narodowymi, zawarte są dane emisyjne wraz z oznaczeniem państwa, które je wyemitowało. Na rewersach zwanymi stronami wspólnymi, widnieje identyczny projekt w każdego kraju. Jest to kontynent Europa oraz nominał. Autorem jest Luc Luycx i to jego inicjały LL znajdują się na rewersach.

Z czasem pojawiły się również okolicznościowe monety euro. Ustalono dla nich nominał 2 euro. Chociaż w 2015 roku pojawiło się np. belgijskie 2,5 euro związane z Bitwą pod Waterloo, to różni się ono od zwyczajowych okolicznościowych euro. W 10 lat po wprowadzeniu monet i banknotów euro, kraje strefy euro wyemitowały z tej okazji wspólne monety. Państwa te to:

2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Niemcy) 2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Niemcy) 2
Dostępny
17,50 zł
Okolicznościowa moneta o nominale 2 euro dotycząca 10-lecia korzystania z fizycznych pieniędzy euro. Wyemitowana przez wiele krajów strefy. Awers zaprojektował Helmut Andexlinger. Jego projekt został wybrany przez obywateli wspólnej unii monetarnej Przedstawił w sposób symboliczny kulę ziemską połączoną ze znakiem euro, a na nich ludzi oraz budynki. Na...
2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Hiszpania) 2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Hiszpania) 2
Dostępny
17,50 zł
Moneta okolicznościowa poświęcona 10-leciu wprowadzenia do obiegu fizycznych pieniędzy euro. Jej centralnym motywem jest glob połączony ze znakiem (€). Na nim postacie ludzkie z uniesionymi w górze rękoma oraz budynki. U góry nazwa państwa emitującego „ESPAÑA” ("HISZPANIA"), u dołu lata 2002-2012, z prawej oznaczenie mennicy "M".
2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Słowenia) 2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Słowenia) 2
Ostatnie sztuki w magazynie
17,50 zł
Okolicznościowa moneta euro poświęcona 10 rocznicy wprowadzenia fizycznych pieniędzy euro. Projektant awersu Helmut Andexlinger w jego centralnej części ukazał nominał euro połączony z kulą ziemską. Na niej widoczne są budynki oraz ludzie. U góry nazwa państwa emitującego "SLOVENIJA" (SŁOWENIA"), na dole lata 2002-2012.
2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Słowacja) 2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Słowacja) 2
Dostępny
17,50 zł
W 2012 roku minęło 10 lat odkąd w unii walutowej euro można było korzystać z gotówki. Państwa uczestniczące w strefie wyemitowały razem okolicznościowe monety z tej okazji. Na awersie widać glob połączony z symbolem euro. Na nich stoją budynki i ludzie. U dołu lata 2002-2012, na górze oznaczenie państwa emitującego, w tym przypadku Słowacji „SLOVENSKO” ....
2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Portugalia) 2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Portugalia) 2
Dostępny
37,50 zł
Pomimo tego, że strefa euro istnieje od 1999 roku z fizycznych pieniędzy tej waluty można było korzystać dopiero w 2002 roku. W 10-lecie tego wydarzenia kraje omawianej unii monetarnej wspólnie wyemitowały monety na temat euro. Autorem awersu jest Helmut Andexlinger i umieścił na nim domy i ludzi na globie łączącym się z symbolem waluty euro. W górnej...
2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Holandia) 2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Holandia) 2
Dostępny
28,70 zł
Okolicznościowa moneta euro upamiętniającą wprowadzenie 10 lat wcześniej fizycznych pieniędzy euro. Monetę o takim samym awersie wyemitowały różne kraje strefy euro. Helmut Andexlinger przedstawił na nim kulę ziemską, na którą nachodzi symbol waluty. Na planecie znajdują się budynki i ludzie. W górnej części oznaczenie emitenta NEDERLAND (HOLANDIA), w...
2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Malta) 2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Malta) 2
Dostępny
37,50 zł
W 2012 roku wszystkie kraje unii monetarnej euro wyemitowały takie same monety okolicznościowe. Ich tematem było 10-lecie wprowadzenia monet i banknotów euro. Awers zaprojektował Helmut Andexlinger i umieścił na nim glob połączony z symbolem nominału euro wokół ludzi i budynków. Widać również nazwę odpowiedniego emitenta, w tym przypadku Maltę oraz lata...
2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Luksemburg) 2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Luksemburg) 2
Dostępny
37,50 zł
Wprowadzenie monet i banknotów euro wspólnych dla wielu krajów, znacznie przyczyniło się do integracji w Europie i ułatwiło życie jej mieszkańców. W 10 lat po emisji tych pieniędzy kraje strefy euro wyemitowały wspólnie okolicznościowe monety. Mają nie tylko ten sam rewers, ale i awers różniący się tylko oznaczeniami emitenta. W przypadku Luksemburga jest...
2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Włochy) 2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Włochy) 2
Dostępny
17,50 zł
Euro jest walutą używaną w części krajów europejskich i poza nimi. Większość krajów przystępująca do Unii Europejskiej jest zobligowana do jej przyjęcia po wypełnieniu odpowiednich zasad. W 10-lecie jej fizycznego używania kraje ze strefy euro wyemitowały wspólnie okolicznościowe monety. Na ich awersie przedstawiono glob wraz z nominałem euro. U góry...
2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Irlandia) 2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Irlandia) 2
Ostatnie sztuki w magazynie
18,75 zł
W 2002 roku zaczęło obowiązywać używanie euro w przypadku płatności gotówkowych. Przez wcześniejsze 3 lata od powstania wspólnej strefy walutowej, mogły być wykorzystywane tylko do płatności wirtualnych np. przelewów bankowych. W 10-lecie tego wydarzenia kraje strefy wyemitowały wspólnie okolicznościowe monety euro. Na ich awersie glob z budynkami i...
2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Francja) 2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Francja) 2
Dostępny
17,50 zł
W 2012 roku we wszystkich krajach strefy euro wyemitowano identyczną monetę o nominale 2 euro. Zazwyczaj w tych pieniądzach tylko rewers jest identyczny, a awers wybierają państwa. Są jednak takie serie, które są wspólne i różnią się tylko oznaczeniami emitenta. Tak właśnie jest z monetą na część 10-lecia wprowadzenia gotówki euro. Kompozycja na awersie...
2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Finlandia) 2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Finlandia) 2
Dostępny
23,70 zł
Moneta okolicznościowa wybita w wielu krajach Unii Europejskiej. Różni się oznaczeniami emitenta. W przypadku Finlandii jest to napis Finlandia po angielsku (FINLAND), fińsku (SUOMI) oraz 3 głowy lwów. Motyw grafiki to glob z symbolem euro z ważnymi dla strefy budowlami.
2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Estonia) 2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Estonia) 2
Dostępny
17,50 zł
Chociaż sam system euro został wprowadzony w 1999 roku to monety i banknoty zaczęły obowiązywać wspólnie w całej strefie dopiero 3 lata później. Z okazji 10-lecia banknotów i monet euro wyemitowano monety okolicznościowe. Monety wszystkich emitentów były identyczne, różniły się tylko oznaczeniami w językach krajowych. W wersji estońskiej jest to nazwa...
2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Cypr) 2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Cypr) 2
Ostatnie sztuki w magazynie
17,50 zł
Po wprowadzeniu wspólnej unii walutowej euro nadszedł czas na wymianę pieniędzy. Proces zakończył się w 2002 roku. W 10-lecie tego wydarzenia kraje wspólnoty wyemitowały okolicznościowe monety euro. Główny motyw to glob połączony z symbolem euro. Na nim ludzie i ważne budynki dla wspólnoty. U góry nazwa państwa emitującego, na dole lata 2002-2012.
2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Belgia) 2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Belgia) 2
Ostatnie sztuki w magazynie
17,50 zł
Jak wiele innych krajów Belgia postanowiła uczcić wprowadzenie banknotów i monet euro w ich 10-lecie. Ciekawa grafika na awersie przedstawia budynki i ludzi w okolu. U góry kod Belgii, oznaczenie mennicy i mincmistrza, na dole lata 2002-210. Autorem projektu jest Helmut Andexlinger.
2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Austria) 2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Austria) 2
Dostępny
17,50 zł
Emisja monety odbyła się w 2012 roku. Jej tematyka to 10-lecie istnienia banknotów i monet euro. Zaprojektowana została przez Luc'a Luycx'a oraz Helmut'a Andexlinger'a.  Nazwa angielska: 10 Years of Euro Banknotes and Coins
2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (San Marino) 2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (San Marino) 2
Obecnie brak na stanie
134,00 zł
Moneta wydana przez wszystkie kraje strefy euro w 10-lecie rozpoczęcia używania banknotów i monet euro. Awers zaprojektował Helmut Andexlinger. Umieścił on w centralnej części planetę ziemia połączoną z nominałem euro. Na nich widoczni są ludzie oraz budynki. Na górze nazwa kraju emitującego SAN MARINO, na dole lata 2002-2012.
2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Grecja) 2 euro 2012 10-lecie banknotów i monet euro (Grecja) 2
Obecnie brak na stanie
17,50 zł
Wiele krajów Unii Europejskiej (a także część spoza niej) korzysta ze wspólnej waluty Euro. Zaczęła obowiązywać od 1999 roku, a 3 lata później istniała już fizycznie w formie monet i banknotów. Z okazji 10-lecia ich użytkowania kraje unii monetarnej euro wydały wspólnie okolicznościową monetę, na której widać kulę ziemską z symbolem euro, a na niej ważne...
Pokazuje 1-18 of 18 produkt(ów)
Produkt został dodany do listy życzeń
Produkt został dodany do porównania

Strona korzysta z plików Cookie. Klikając "Akceptuję" lub poza okienko zgadzasz się na ich wykorzystywanie.