50-lecie Traktatu Rzymskiego

Traktat Rzymski to określenie używane do opisania wydarzeń z 25 marca 1957 roku. Był to dzień, w którym doszło do podpisania 2 istotnych w historii świata, a zwłaszcza Europy dokumentów. Pierwszy z nich ustanawiał Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), a drugi Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA lub Euratom). Używana nazwa Traktat Rzymski odnosi się do Rzymu, w którym porozumienia zostały podpisane.

6 państw podpisało wspominane akty prawne. Były to Francja, Republika Federalna Niemiec, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg. Poprzez Traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej) podpisany 7 lutego 1992 roku w Holandii, EWG przekształcono w Unię Europejską. Jako UE działalność rozpoczęła 1 listopada 1993 roku. Ze względu na wagę i wpływ Traktatów Rzymskich na wspólnotę, kraje strefy euro wyemitowały w 2007 roku wspólnie monety okolicznościowe dotyczące 50 rocznicy podpisania dokumentów.

2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Irlandia) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Irlandia) 2
Dostępny
23,70 zł
Okolicznościowa moneta o nominale 2 euro. Jej tematem jest 50 rocznica podpisania traktatów rzymskich. Z tej okazji kraje członkowskie Unii europejskiej posługujące się walutą euro, wyemitowały wspólne monety. Na wersji irlandzkiej tematyczna inskrypcja: "CONRADH NA RÓIMHE 50 BLIAIN, AN EORAIP, ÉIRE" ("50 ROCZNICA PODPISANIA TRAKTATÓW RZYMSKICH").
2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Niemcy) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Niemcy) 2
Dostępny
20,00 zł
Moneta okolicznościowa o nominale 2 euro. Wydana w 50 rocznicę podpisania traktatu rzymskiego. Na awersie projektu Helmuta Andexlingera widnieje symboliczne przedstawienie dokumentu pod postacią książki. Nad nią napis EUROPA, a naokoło stylizowana kompozycja. U góry napis "RÖMISCHEN VERTRÄGE 50 JAHRE" ("TRAKTAT RZYMSKI 50 LAT"), na dole rok 2007,...
2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Portugalia) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Portugalia) 2
Dostępny
18,75 zł
Wydarzenia nazwane ogólnym pojęciem Traktat Rzymski dotyczą podpisania 2 z ważniejszych europejskich dokumentów. Jeden ustanawiał Europejską Wspólnotę Gospodarczą, drugi Atomową. Identyczna moneta została wydana przez wiele państw strefy euro. Na awersie widnieje symboliczne przedstawienie Traktatu. U góry widnieje napis „TRATADO DE ROMA 50 ANOS”...
2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Holandia) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Holandia) 2
Ostatnie sztuki w magazynie
15,00 zł
W 1957 roku w Rzymie podpisano 2 bardzo istotne dokumenty. Pierwszy dał podstawy do znanej nam dzisiaj Unii Europejskiej, drugi regulował wiele istotnych spraw związanych z atomem w Europie. Czasem mianem Traktatu Rzymskiego określa się tylko pierwszy wspomniany akt, jednak nie warto zapominać o drugim. W 50 rocznicę podpisania traktatów wiele krajów...
2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Luksemburg) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Luksemburg) 2
Dostępny
16,25 zł
Traktat Rzymski to wydarzenie, podczas którego podpisano 2 traktaty bardzo ważne dla Europy: ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. W 50 rocznicę państwa strefy euro wyemitowały wspólnie okolicznościowe monety 2 euro. Projektant Helmut Andexlinger na awersie przedstawił otwartą księgę symbolizującą...
2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Grecja) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Grecja) 2
Dostępny
27,50 zł
W 2007 roku w części krajów, w których funkcjonuje strefa euro wyemitowane zostały okolicznościowe monety euro, których tematem był Traktat Rzymski. Wydane zostały w 50 rocznicę jego podpisania. Na awersie widnieje księga wraz z ozdobnym motywem w jej tle. Dodatkowo tematyczne napisy i nazwa emitenta po grecku oraz rok emisji.
2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Francja) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Francja) 2
Dostępny
18,75 zł
Traktat rzymski to 2 umowy: jedna ustanawiająca Europejską Wspólnotę Gospodarczą, druga Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. W 50-lecie podpisania dokumentów wiele krajów strefy euro wyemitowało takie same monety okolicznościowe. W tym i Francja. Różnią się tylko oznaczeniami emitenta. Ich motywem jest księga symbolizująca dokumenty.
2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Finlandia) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Finlandia) 2
Ostatnie sztuki w magazynie
23,70 zł
Traktat Rzymski został podpisany 25 marca 1957 roku w Rzymie i wszedł w życie 1 stycznia 1958 roku. Były to tak naprawdę 2 deklaracje, jedna ustanawiała Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA lub Euratom). Z okazji tego wydarzenia w krajach strefy euro wyemitowano okolicznościowe monety 2 euro. Na ich...
2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Austria) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Austria) 2
Dostępny
22,50 zł
26 marca 2007 roku w Austrii wyemitowano monetę mającą na celu upamiętnienie podpisania Traktatu Rzymskiego. Wydarzenie to miało miejsce 50 lat wcześniej. Na awersie znajduje się grafika przedstawiająca dokumenty oraz opisy. Nazwa angielska: 50th Anniversary of the Treaty of Rome
2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Hiszpania) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Hiszpania) 2
Obecnie brak na stanie
18,75 zł
Traktaty Rzymskie to 2 dokumenty podpisane w 1957 roku. Jeden z nich stworzył podstawy dla przyszłej Unii Europejskiej, drugi normował współpracę dotyczącą atomu w Europie. Wiele krajów unii monetarnej euro wyemitowało okolicznościowe monety euro w 50 rocznicę tych wydarzeń. Na ich awersie widnieje symboliczny dokument, w jego tle kompozycja. Nad nimi w...
2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Słowenia) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Słowenia) 2
Obecnie brak na stanie
137,50 zł
Traktat Rzymski był zalążkiem do powstania współczesnej Unii Europejskiej. W 50-lecie jego podpisania wiele państw strefy euro wyemitowało wspólnie okolicznościowe monety euro. W ich centralnej części umieszczono księgę symbolizującą dokument wraz z napisem "EUROPA" nad nią. W wersji słoweńskiej w części górnej napisy tematyczne "RIMSKA POGODBA 50 LET"...
2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Włochy) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Włochy) 2
Obecnie brak na stanie
28,75 zł
Traktat Rzymski to hasło określające podpisanie 2 Traktatów: ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Atomową (EURATOM). Wiele krajów strefy euro wydało w 50-lecie tego wydarzenia wspólnie monety okolicznościowe. Różnią się tylko symbolami emitenta. W powyższym przykładzie jest to oznaczenie Republiki Włoch. U góry tematyczny napis po...
2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Belgia) 2 euro 2007 50-lecie Traktatu Rzymskiego (Belgia) 2
Obecnie brak na stanie
15,00 zł
W 1957 roku ustanowiono Traktat Rzymski, który jest składową dwóch dokumentów: pierwszy ustanowił Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. W 50 rocznicę tego wydarzenia wyemitowano monety o nominale 2 euro. Na ich awersie widnieje symboliczna księga na tyle fantazyjnej kompozycji. Nad nią napis: "EUROPA".  U góry...
Pokazuje 1-13 of 13 produkt(ów)
Produkt został dodany do listy życzeń
Produkt został dodany do porównania

Strona korzysta z plików Cookie. Klikając "Akceptuję" lub poza okienko zgadzasz się na ich wykorzystywanie.