Od 1922 do 1926 roku prezydentem Polski był Stanisław Wojciechowski, polski polityk i prawnik o wybitnych zasługach. W czasie jego prezydentury Polska zmagała się z wieloma problemami politycznymi i gospodarczymi, lecz on sam dążył do pokojowego rozwiązywania konfliktów i zapewnienia stabilizacji kraju. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie angażował się w żadną z frakcji politycznych, starając się być bezstronnym wobec różnych ugrupowań. Jego konfliktowe relacje z Józefem Piłsudskim, który był jednym z najważniejszych liderów ówczesnej Polski, doprowadziły do jego obalenia wskutek przewrotu wojskowego w 1926 roku. Jego prezydentura zbiera zróżnicowane oceny, a znaczenie jego działań dla rozwoju Polski w okresie międzywojennym jest tematem debaty wśród badaczy historii i politologów.

Kim był Stanisław Wojciechowski?

Stanisław Wojciechowski był polskim politykiem i prawnikiem. Prezydent Wojciechowski urodził się 15 marca 1869 roku w Kaliszu i zmarł 9 kwietnia 1953 roku w Gołąbkach (obecnie teren Warszawy). Był jednym z aktywnych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) oraz uczestnikiem walk o niepodległość Polski.

Był jednym z założycieli Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) oraz aktywnym działaczem ruchu robotniczego i spółdzielczego. Brał udział w Zjeździe Paryskim w 1892 roku, który stanowił moment powstania PPS. Pełnił rolę współredaktora pisma "Robotnik" i odegrał kluczową rolę w organizacji ruchu spółdzielczego w Polsce.

W latach 1919-1920 był ministrem spraw wewnętrznych, gdzie przyczynił się do skutecznego zorganizowania resortu, administracji państwowej, samorządu oraz policji państwowej. Jego przygotowany projekt konstytucji posłużył jako fundament do uchwalenia Konstytucji Marcowej w 1921 roku.

Wspierał także reformę walutową Władysława Grabskiego, która wprowadziła złotego polskiego jako nową walutę i ustanowiła Bank Polski jako centralną instytucję emisyjną. Jego zaangażowanie w te działania miało ważne znaczenie dla stabilizacji gospodarczej kraju i umocnienia polskiej waluty.

Wojciechowski odegrał istotną rolę w okresie II Rzeczypospolitej. Był członkiem Rady Regencyjnej (1917-1918) oraz prezydentem Polski od 1922 do 1926 roku. Jego kadencja na stanowisku prezydenta była skomplikowana i zdominowana przez wewnętrzne napięcia polityczne.

Co wyróżniało prezydenta Wojciechowskiego?

Podczas swojego urzędowania Wojciechowski musiał zmierzyć się z licznymi problemami takimi jak kryzysy gospodarcze, konflikty między ugrupowaniami politycznymi oraz spory o kształt i rozwój państwa. Jego stosunki z Józefem Piłsudskim, który był ówczesnym przywódcą wojskowym i politycznym, były szczególnie napięte. Był to czas kiedy Piłsudski był jednym z najważniejszych przywódców politycznych i wojskowych w tamtym okresie. Konflikt wynikał z różnic wizji rozwoju Polski i tożsamości państwowej. Piłsudski dążył do wzmocnienia władzy wykonawczej i centralizacji władzy, co stało w sprzeczności z poglądami Wojciechowskiego.

Jego prezydentura przypadła na trudne lata, gdy Polska zmagała się z kryzysami gospodarczymi i problemami społecznymi. Wojciechowski starał się podejmować działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju, ale ograniczenia jego uprawnień politycznych utrudniały skuteczne działanie.

Ostatecznie Wojciechowski ustąpił z urzędu w maju 1926 roku w wyniku wybuchu tzw. "Maja '26" - zamachu stanu przeprowadzonego przez grupę oficerów pod dowództwem Piłsudskiego. Po ustąpieniu z funkcji prezydenta wycofał się z polityki i skupił na pracy naukowej oraz publicystycznej.

Wojciechowski pozostaje postacią kontrowersyjną i jest często analizowany przez historyków polskiej polityki. Jego czas na stanowisku prezydenta to ważny okres w historii Polski, który wpłynął na dalszy rozwój kraju.

Moneta kolekcjonerska 10 zł Stanisław Wojciechowski

Narodowy Bank Polski wyemitował nowe, polskie monety kolekcjonerskie. Tematem jest Stanisław Wojciechowski na srebrnej monecie NBP. Monety są emisją indywidualną. Każda moneta wybita została w jednym wariancie - ze srebra próby Ag 925 i ze stemplem lustrzanym. Monety mają nominał 10 złotych i zostały zaprojektowane przez Dominikę Karpińską-Kopiec.

Na awersie monety w centralnej części znajduje się historyczny wizerunek budynku Belwederu, który był siedzibą prezydenta. Powyżej widnieje nazwa emitenta Rzeczpospolita Polska, oznaczenie nominału monety 10 złotych oraz rok emisji 2023. Awers srebrnej monety z lewej strony prezentuje godło państwowe - orła białego.

Na rewersie monety przedstawiono wizerunek Stanisława Wojciechowskiego, Order Orła Białego i podpis prezydenta. Z prawej strony pionowo zapisano jego imię, nazwisko, lata życia (1869-1953) i cytat z jego przemówienia z 12 maja 1926 roku: Stoję na straży honoru Wojska Polskiego, reprezentuję tutaj Polskę.

Opisywana moneta Narodowego Banku Polskiego ma średnicę 32,00 mm i masę 14,14 g. Limit srebrnej monety to nakład wynoszący do 10 000 egzemplarzy. Data emisji to 4 kwietnia 2023 roku. Monety są dostępne w sprzedaży w cenie 190 zł za sztukę.

Zachęcamy do nabywania monet 10 zł Stanisław Wojciechowski upamiętniających byłego prezydenta, który był wybitnym politykiem i prawnikiem, działaczem spółdzielczym i socjalistycznym, a także prezydentem dążącym do pokojowego rozwiązywania konfliktów i zapewnienia stabilizacji kraju. Każda srebrna moneta Stanisław Wojciechowski posiada ogromne walory, historyczne, wizualne, a także kolekcjonerskie.

Rewers srebrnej monety poświęconej Stanisławowi Wojciechowskiemu

Rewers polskiej srebrnej monety poświęconej Stanisławowi Wojciechowskiemu

Awers srebrnej monety poświęconej Stanisławowi Wojciechowskiemu

Awers polskiej srebrnej monety poświęconej Stanisławowi Wojciechowskiemu

Prezydent II Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski

Prezydent II Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski

Powiązane artykuły

Produkt został dodany do listy życzeń
Produkt został dodany do porównania

Strona korzysta z plików Cookie. Klikając "Akceptuję" lub poza okienko zgadzasz się na ich wykorzystywanie.