Powstanie styczniowe to jedno z najsłynniejszych zrywów niepodległościowych w historii naszego kraju. Było najdłużej trwającym powstaniem, które polegało przede wszystkim na bohaterskiej partyzantce. Wybuchło 22 stycznia 1863 roku i trwało do października 1864 roku.

Przyczyny Powstania Styczniowego

Po klęsce powstania listopadowego Imperium Rosyjskie rozpoczęło nabór Polaków na zajętych terenach do swojego wojska. Przez lata 1932-1955 w Królestwie Polskim zrekrutowano 200 000 osób. Z przymusowej służby powróciło zaledwie 23 000. Należy też pamiętać że demografia w tych latach była dużo niższa niż obecnie i taka utrata ludności była bolesna i zauważalna. Polacy stracili życie nie tylko biorąc udział w działaniach wojennych, ale przede wszystkim na tragiczne warunki bytowe, głód, wycieńczenie i choroby. Po klęsce Rosjan w wojnie krymskiej Polacy zaczęli zyskiwać nadzieję, że okupant jest osłabiony. Powstawały pierwsze potajemne organizacje i zaczęto działać ku wystąpieniu przeciwko agresorowi. Pierwsze koła i związki tworzono przy placówkach naukowych. 

Rozpoczęto manifestacje oraz akcje partyzanckie. W odpowiedzi car Aleksander II zarządził surowe represję by zniechęcić protestujących. Nastroje jednak były coraz gorętsze z obu stron i w końcu władca zmuszony był pójść na ustępstwa dzięki czemu powstała Rada Stanu - organ władzy Królestwa Polskiego. Nie powstrzymało to jednak manifestantów, których wystąpienia tłumiono, niekiedy bardzo krwawo. Został wprowadzony stan wojenny. Polskie podziemie organizowało się coraz lepiej, zdobywając również broń.

Monety poświęcone Powstaniu Styczniowemu

16 stycznia 1863 roku Komitet Centralny Narodowy występując jako Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił stan wyjątkowy. Zaczęli też działać wybrani wcześniej naczelnicy wojskowi w strukturach samorządowych. Rozpoczęcie powstania planowane było w nocy z 22 na 23 stycznia, ponieważ od 25 stycznia Rosja planowała kolejne pobory polskiej ludności. Początkowo szło dobrze i najeźdźca był wypędzany z wielu rejonów niestety nie udało się tego utrzymać. Walka miała głównie partyzancki charakter, w którym stoczono 1229 bojów. Starty po stronie powstańców wyniosły od 10 000 do 20 000, Rosjan zginęło około 4 500 lub 10 000 chociaż wszystkie te liczby są bardzo szacunkowe. Po klęsce powstania wielu jego uczestników zesłano na Sybir, a pozostali Polacy musieli zmierzyć się z ogromnymi represjami.

Temat wydany będzie w srebrze i złocie. Każda z monet srebrnych o nominale 20 złotych próby Ag 925 wybita będzie stemplem lustrzanym w druku cyfrowym, mieć średnicę 38,61 mm i masę 28,28 milimetra. Szacowany nakład do 10 000 sztuk. Złote próby Au 900 wybite stemplem lustrzanym będą mieć średnicę 27 mm, masę 15,50 g, a ich planowany nakład to do 1 200 egzemplarzy.

Herb Powstańców Styczniowych

Produkt został dodany do listy życzeń
Produkt został dodany do porównania

Strona korzysta z plików Cookie. Klikając "Akceptuję" lub poza okienko zgadzasz się na ich wykorzystywanie.