Pierwsze monety euro mieszkańcy strefy mogli ujrzeć na własne oczy 1 stycznia 2002 roku. W każdym z państw wspólnej unii walutowej ich wygląd był identyczny. Jedyną różnicą było oznaczenie emitenta czyli nazwy państwa. Przez pierwsze kilka lat funkcjonowania strefy euro nie emitowano w niej monet okolicznościowych. Pierwsza została wydana z okazji igrzysk w Atenach przez Grecję. O tym jednak kiedy się to stało i na jakich zasadach kraje wspólnoty wydają specjalne monety, pisałam w jednym z ostatnich artykułów. Zachęcam do zapoznania się z nim, ponieważ jest on niejako wstępem do wpisu dzisiejszego. W tym zajmę monetami euro wydawanymi przez różne państwa na jeden temat.

Czego dotyczyła pierwsza w historii emisja wspólna?

Pierwszym wspólnie wydanym w strefie euro tematem była: „50. rocznica podpisania traktatu rzymskiego”. Monety w tej serii wyemitowały Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia i Włochy. Należy jednak pamiętać, że był to rok, w którym w unii monetarnej euro było mniej członków niż obecnie. Dlaczego ten temat był istotny dla całej strefy?

Mianem Traktatu Rzymskiego określa się 2 dokumenty. Pierwszy z nich to Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). Dał on podwaliny do powstania znanej nam dzisiaj Unii Europejskiej. Drugi natomiast to Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA lub Euratom), regulujący współpracę odnośnie atomu, badań i technologii. Na monetach przedstawiono symboliczne książkę na tle kompozycji i napisy tematyczne zależne od państwa emitującego. Kolejną emisją w jednym temacie była: „60 rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” wyemitowana przez Belgię, Finlandię, Portugalię i Włochy w 2008 roku. Nie jest jednak uznawana za typową emisję wspólną. Awersy czyli strony narodowe monet są różne. 

Emisje poświęcone strefie euro

W 2009 roku obchodzono 10-lecie wprowadzenia strefy euro. Nic więc dziwnego, że uczczono to wydaniem okolicznościowych monet. Temat: „10-lecie unii gospodarczej i walutowej” postanowiły podjąć: Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy. Na awersie przedstawiono w bardzo prostej formie postać połączoną ręką z nominałem euro. Powyżej zapis emitenta w zależności od państwa, a poniżej oznaczenie wspólnej unii w zależności od języka i lata 1999-2009.

3 lata później państwa ze strefy euro miały kolejny powód do wspólnego świętowania. Mijało 10 lat od wprowadzenia fizycznych pieniędzy euro i temat:„10-lecie banknotów i monet euro” wydały Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy. W centralnej części awersu umieszczono kulę ziemską, a w nią wkomponowano symbol euro. Na niej budynki oraz ludzi nawiązujących do europejskich obywateli i budowli. W górnej części nazwa emitenta w adekwatnym języku, poniżej lata 2002-2012.

Emisje wspólne i niewspólne

Ostatnim wydanym na ten moment tematem wspólnym była: „30. rocznica ustanowienia flagi Unii Europejskiej”. To pod nią jednoczą się kraje nie tylko Unii Europejskiej, ale i całej Europy. Każdy z nas kojarzy 12 złotych gwiazdek w okręgu na niebieskim tle. Jeden z najważniejszych europejskich symboli uczcilły na monetach: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy. Na awersie widać symboliczne ludzkie postacie, trzymające omawianą flagę i częściowo na nią nachodzące. W górnej, prawej ćwiartce oznaczenie emitenta w odpowiednim języku i lata 1985-2015.

Tak jak przy wspomnianej przeze mnie wyżej „60 rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”, zdarzały się też inne tematy, które państwa emitowały niezależnie od siebie w danym roku, jednak nie są one seriami. Np. w 2009 zarówno Belgia jak i Włochy poświęciły swoje emisje 200 rocznicy urodzin Louis'a Braille’a. W 2015 roku zarówno Włochy jak i San Marino upamiętniły 750, rocznicę urodzin Dante’go Alighieri. W 2019 roku Francja i Niemcy wydały tematy: „30. rocznica Upadku Muru Berlińskiego”. Przykładów jest znacznie więcej.

Czy warto kompletować całe serie?

Często zdarzają się też tematy podobne, ale dotyczące innych państw. Świętują one np. swoją prezydencję w Unii Europejskiej to, że któreś ich miasto jest w danym roku europejską stolicą kultury, wspierają swoje kadry narodowe na Igrzyskach Olimpijskich. 

Dlaczego w ogóle warto zbierać serie? Moim zdaniem skompletowane w całości nie dość, że dadzą ogromną satysfakcję to jeszcze bardzo możliwe, że w komplecie będą więcej warte. Zwłaszcza, że w zależności od państwa monety są mniej lub bardziej dostępne. Wiele z okolicznościowych euro nie jest "drogich" w porównaniu do wielu numizmatów co jednak nie powoduje, że z roku na rok może być ich coraz mniej. Nie każdy też potrafi je poprawnie przechowywać. Ma w swojej kolekcji dane monety, ale nie dba o nie odpowiednio i z czasem może się okazać, że będą mniej wartościowe niż się wydaje. A pożądane zostaną te w stanie menniczym, których będzie mniej. To może wpłynąć na ostateczną wartość.

Artykuł nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie subiektywną opinią autorki.

Moneta z okazji 50-lecia Traktatu Rzymskiego - edycja irlandzka z2007 roku (awers)

Moneta z okazji 10-lecia wprowadzenia systemu euro - edycja francuska z 2009 roku (awers)

Moneta z okazji 10-lecia banknotów i monet euro - edycja belgijska z 2012 roku (awers)

Moneta z okazji 30-lecia istnienia flagi europejskiej - edycja portugalska z 2015 roku (awers)

Produkt został dodany do listy życzeń
Produkt został dodany do porównania

Strona korzysta z plików Cookie. Klikając "Akceptuję" lub poza okienko zgadzasz się na ich wykorzystywanie.